Controlepunten in de NIK Collection


De NIK Collection is een serie plug/ins voor Photoshop en Lightroom. De software maakt veel gebruik van controlepunten om op een lokaal niveau aanpassingen te maken in je foto. Met die controlepunten kun je dus bepalen om veranderingen in je foto op een bepaald stuk toe te passen. Op die manier worden de filters nog krachtiger.

Deze video gaat iets dieper in op de controlepunten zelf. Als uitgangspunt heb ik Viveza 2 genomen maar natuurlijk werkt het op dezelfde manier in de andere plug-ins van de NIK Collection.

Fotojeroen per mail Fotojeroen op Facebook Fotojeroen op instagram Fotojeroen op Youtube